Zvyšovanie účinnosti a efektivity3 – Optimalizácia

Spoločnosť Ingenics vám poskytne podporu pri zavádzaní štíhlych procesných štruktúr vo vašej firme, a to naprieč celým procesom tvorby hodnôt.

Bez ohľadu na to, či ide o plánovanie výroby, logistiku alebo organizáciu, vám pomôžeme vytvoriť priestor pre dosiahnutie trvalo udržateľného úspechu a prosperity vašej firmy. A to vďaka vlastnej metodickej kompetencii a komplexnému spektru realizovaných činností.

Čo sa nás chcete spýtať
Phone DE: +49 731 93680 0
Phone SK: +420 246087700
Priamo ku kontaktnému formuláru