Viac ako 5 450 úspešne realizovaných projektov

V súčasnej dobe pracuje pre spoločnosť Ingenics viac ako 515 pracovníkov. Spoločnosť Ingenics poskytuje už viac ako 35 rokov po celom svete poradenstvo firmám z rôznych odvetví pri plánovaní, optimalizácii a kvalifikácii počas celého procesu tvorby hodnôt.

Využite aj vy jedinečné skúseností, ktoré sme získali pri realizácii viac ako 5 450 úspešných projektov, a zistite viac o našej spoločnosti.

The Ingenics commitment regarding quality, environmental, energy, occupational and health and safety management
Download